Afspraken

Wij werken uitsluitend op afspraak.

Afspraken worden bij voorkeur online gemaakt via de app of via onze website.

U kan kiezen voor uw arts naar keuze, of voor de snelst beschikbare afspraak.

Indien er online geen afspraken meer beschikbaar zijn, neem dan telefonisch contact op. Wij doen ons uiterste best om u -zo snel als mogelijk en noodzakelijk geacht- verder te helpen.

Er kunnen ook steeds telefonisch afspraken gemaakt worden in de voormiddag tussen 8u00 en 10u00.


Voor spoedgevallen en onderstaande onderzoeken vragen wij STEEDS telefonisch contact te nemen:

  • gynaecologisch onderzoek (uitstrijkje)

  • preoperatieve onderzoeken (elektrocardiogram)

  • verzekeringsonderzoeken

  • kleine ingrepen

  • cryotherapie of stikstof bevriezing

In de namiddag zijn de dokters op huisbezoek en kan u hen enkel voor dringende gevallen bereiken op de praktijk GSM: 0475 20 25 70


Hieronder vindt u het raadplegingsschema OP AFSPRAAK vanaf januari 2019.

RAADPLEGINGEN

OP AFSPRAAK

    maandag

    dinsdag

   woensdag

   donderdag

    vrijdag

8u20- 12u00

Dr. Swerts

Dr. Vanderfaeillie

Dr. Vanderfaeillie

Dr. Eysermans

Dr. Vanderfaeillie

Dr. Eysermans


  Dr. Swerts


12u00 – 12u30

 Tel. resultaten

Dr. Swerts

Dr. Vanderfaeillie

Dr. Vanderfaeillie

Dr. Eysermans

Dr. Vanderfaeillie

Dr. Eysermans

  Dr. Swerts

14u-16u


Dr. Eysermans


 

Dr. Swerts16u00 – 19u00

Dr. Eysermans

Dr. Vanderfaeillie


Dr. Swerts


Dr. Vanderfaeillie

 afwisselend:

Dr. Vanderfaeillie

Dr. Eysermans

Dr. Swerts 


18u00 – 18u30     Tel.  resultaten

Dr. Eysermans

Dr. Vanderfaeillie

Dr. Swerts

Dr. Vanderfaeillie

 afwisselend
Belhalfuurtje


Vanaf januari 2018 voorzien wij elke dag 2 momenten van een halfuur voor bespreking van resultaten of voor kleine inlichtingen. De bespreking gebeurt bij voorkeur door de aanvragende arts (zie bovenstaand schema).

  • ‘s Middags tussen 12u00 en 12u30
  • 's Avonds tussen 18u00 en 18u30

OPM: Voor uitgebreid advies vragen wij u een afspraak te maken

Raadpleging

Breng steeds uw identiteitskaart en een klever van de mutualiteit mee naar de raadpleging.
Gelieve ook tijdig te verwittigen indien u niet op de afspraak aanwezig kan zijn. Dit doet u best enkele uren op voorhand, zodat een andere patiënt nog uw plaats kan innemen.
Afspraken voor meerdere personen vragen meer tijd, hiervoor moeten dus ook meerdere afspraakuren gereserveerd worden: per persoon dient 1 afspraak te worden voorzien.

Het is mogelijk om cash, via bankcontact of via de smartphone te betalen. Indien u recht hebt op verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit, gelieve dit op voorhand te melden aan de arts.


Huisbezoeken

Gelieve voor het aanvragen van huisbezoeken steeds te telefoneren in de voormiddag en te specifiëren welke arts uw voorkeur heeft. Wij proberen met uw voorkeur rekening te houden.

In de namiddag (tussen 13u30 en 16u00) kan u ons voor spoedgevallen steeds bereiken op GSM nummer 0475 / 20 25 70.